Карта нелегальних АЗС* *Карта виявлення місць торгівлі нафтопродуктами з ознаками порушення норм чинного законодавства

Повідомити про нелегала

Ознаки нелегальності*

*Ознаки, що свідчать про порушення норм чинного законодавства

За якими ознаками Ви може виявити нелегальну АЗС*:

Якщо Ви ідентифікували одне з вище зазначених порушень норм чинного законодавства на АЗС/АГЗП, просимо Вас:

Більш детальні перевірки відповідності роботи АЗС/АГЗП нормам чинного законодавства мають право проводити лише уповноважені органи виконавчої влади України.

Алгоритм виявлення легальних та нелегальних АЗС/АГЗС/АГЗП при здійсненні виду економічної діяльності згідно КВЕД 47.30 «роздрібна торгівля пальним»

N з/п

Назва документу дозвільного характеру

Нормативний акт, який вимагає наявність документу дозвільного характеру

Наявність або відсутність  документу дозвільного характеру

Визначення об’єкту

Примітка

1

Виписка з ЄДРПОУ про взяття на облік в органах статистики та ДФС, видачу ліцензій та документів дозвільного характеру (з охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, СЕЗ, будівництва та земельного законодавства).

Закон України від 15.05.2003 № 755- ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

Постанова КМУ від 20.12.1997 № 1442 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами»

Наявний

Відсутній

Легальний

Нелегальний

Виписка з ЄДРПОУ розташовується у куточку покупця згідно вимог п.10 Порядку провадження торговельної діяльності , затвердженого постановою КМУ від 15.06.2006 № 833

1.1

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

п. 114 Додатку до Закону України від 19.05.2011 № 3392 «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ

Наявний

Відсутній

Легальний

Нелегальний

1.2

Цільове призначення земельної ділянки (КВЦПЗ)

Наказ Держкомзему від 23.07.2010 № 548, зареєстрований в Мінюсті 01.11.2010 за № 1011/18306 «Про затвердження класифікації видів цільового призначення земель»

Розділ:

Секція А, 03.

Підрозділ 03.07 «для будівниц-тва та обслуго-вування буді-вель торгівлі»;

Секція J, 12

Підрозділ 12.11 «землі тран-спорту для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу».

Інші Секції


Легальний


Легальний

Нелегальний

1.3

Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів із значними наслідками СС3

п. 32 Додатку до Закону України від 19.05.2011 № 3392 «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності»

Наявний

Відсутній

Легальний

Нелегальний

1.4

Висновок з оцінки впливу на довкілля

п. 4 Додатку до Закону України від 19.05.2011 № 3392 «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

Закон України від 23.05.2017 № 2059- VІІІ «Про оцінку впливу на довкілля»

Наявний

Відсутній

Легальний

Нелегальний

1.5

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

п. 30 Додатку до Закону України від 19.05.2011 № 3392 «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

Закон України від 16.10.1992 № 2707-ХІІ «Про охорону атмосферного повітря»

Наявний

Відсутній

Легальний

Нелегальний

1.6

Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

п. 48 Додатку до Закону України від 19.05.2011 № 3392 «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»;

Закон України від 14.10.1992 № 2694-ХІІ «Про охорону праці»;

Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт під-вищеної небезпеки та на експлуатацію   устат-кування підвищеної небезпеки».

Наявний

Відсутній

Легальний

Нелегальний

1.7

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Ч.5 ст. 57 Кодексу Цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403- VІ;

Постанова КМУ від 05.06.2013 № 440 «Про затвердження Порядку і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»

Наявний

Відсутній

Легальний

Нелегальний

2

Розрахунковий документ (чек) за відпущений товар (нафтопродукт)

Закон України від 12.05.1991 № 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів»;

Закон України від 06.07.1995 № 365/95-ВР «Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Наявний

Відсутній

Легальний

Нелегальний

Встановлення на об’єкті РРО, внесеного до Державного реєстру РРО, затвердженого наказом ДФС від 06.06.2018 №362 (підрозділ 6 розділ 1 «Спеціалізовані ЕККА для реалізації пального).

3

Дотримання встановлених ДБН протипожежних відстаней від об’єктів до споруд АЗС

ДБН Б.2.2-12-18 «Планування і забудова територій», затверджені наказом Мінрегіону від 23.04.2018 № 100 (табл. 15.5, 15.6, 15.7 15.8).

Витримані відстані

Невитримані відстані

Легальний


Нелегальний

Зокрема:

до житлових та громадських будинків:

для АЗС з підземними резервуарами –від 25 до 50 м;

з наземними резервуарами –від 50 до 80 м;

4

Дотримання встановлених ДБН протипожежних відстаней від об’єктів до споруд АГЗС/АГЗП

ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» зміна № 3, затверджена наказом Мінрегіону від 04.05.2016 № 113 (табл. 21а, 21б, 21в)

або проект

ДБН В.2.5-ХХ-20ХХ «Газопостачання»

Витримані відстані

Невитримані відстані

Легальний


Нелегальний

Зокрема:

до житлових та громадських будинків:

для АГЗС/АГЗП з підземними резервуарами –від 30 до 50 м;

з наземними резервуарами –від 20 до 40 м;